02/12/2020 | poland only !!! (9)
02/04/2020 | poland only (12)
24/02/2020 | Poland only (16)
30/12/2019 | Restauracja Magdaleny Schejbal w Zakopanem zamknięta na cztery spusty (8)
12/03/2019 | poland only !!! (15)