30/12/2019 | Restauracja Magdaleny Schejbal w Zakopanem zamknięta na cztery spusty (8)
12/03/2019 | poland only !!! (15)
01/08/2018 | poland only !!! (30)
18/04/2018 | poland only (24)
29/03/2018 | poland only (16)
26/03/2018 | poland only (17)
07/03/2018 | poland only (5)